2021-10-26 10:19:27 Find the results of "

reserves là gì

" for you

Nghĩa của từ Reserve - Từ điển Anh - Việt

dự trữ. ( the Reserve) (quân sự) quân dự bị. ( số nhiều) quân dự phòng, lực lượng dự trữ (dùng khi cần thiết) Khu bảo tồn. (thể dục,thể thao) đấu thủ dự bị. Sự hạn chế; giới hạn; sự dè dặt. with all reserve; with all proper reserves. với tất cả những sự dè dặt. to ...

RESERVE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

reserve ý nghĩa, định nghĩa, reserve là gì: 1. to keep something for a particular purpose or time: 2. If you reserve something such as a seat…. Tìm hiểu thêm.

Reserves là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Reserves là gì? Reserves là (Tiền) Dự Trữ. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

reserves là gì: Vốn dự trữ là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn ...

reserves là gì: Vốn dự trữ là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại | VietnamFinance.

Tiền dự trữ (Reserves) là gì? Phân loại tiền dự trữ

Tiền dự trữ trong tiếng Anh Reserves. Tiền dự trữ các đồng tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành đang được lưu giữ trong hệ thống ngân hàng. Bản chất - Các khoản tiền dự trữ tài sản của ngân hàng thương mại, nhưng lại khoản nợ của ngân hàng trung ...

Reserve là gì? - YouTube

Reserve ?Tất cả sẽ được giải đáp qua video này và nhưng thông tin dưới đây: - Sản phẩm Reserve – công nghệ chống lão hóa và phục hồi nét thanh ...

Dự trữ ngân hàng (Bank Reserves) là gì? Đặc điểm Dự trữ ngân hàng

Dự trữ ngân hàng (tiếng Anh: Bank Reserves) mức tiền mặt tối thiểu phải được các tổ chức tài chính giữ lại để đáp ứng yêu cầu của ngân hàng trung ương và dự phòng các chi phí và các khoản thanh toán phát sinh.

Reserves to Production Ratio là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Reserves to Production Ratio. Reserves to Production Ratio ? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Reserves to Production Ratio - Definition Reserves to Production Ratio - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

LIFO Reserve Definition

LIFO reserve is an accounting term that measures the difference between the first in, first out (FIFO) and last in, first out (LIFO) cost of inventory for bookkeeping purposes. The LIFO reserve is ...